Algemene voorwaarden SimpleSteps

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van SimpleSteps.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen SimpleSteps en de klant. Onder ´opdrachten´ wordt het lesgeven, schrijven van handleidingen voor de klant en de bezorging van de handleiding verstaan.

1.4 Afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.

2. Totstandkoming en uitvoering van de opdracht

2.1 Zodra de klant een afspraakbevestiging via e-mail heeft ontvangen is er een overeenkomst gesloten. Hiermee wordt bedoeld dat de klant en SimpleSteps een afspraak hebben gemaakt op een afgesproken datum.

2.2 SimpleSteps streeft ernaar om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en af te leveren, maar geeft geen garantie op het resultaat. De klant is verplicht te allen tijde de tarieven voor de gewerkte uren te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

2.3. Als de klant een handleiding besteld na afloopt van de afspraak zal SimpleSteps ervoor zorgen dat de klant de handleiding binnen 5 dagen ontvangt. SimpleSteps kan hiervan afwijken mits het de klant binnen 4 dagen na de afspraak daarover informeert.

2.4 SimpleSteps is niet verantwoordelijk voor schade aan hardware en/of software. SimpleSteps geeft les en zal geen instellingen en/of programma´s veranderen tenzij de klant hierom vraagt. SimpleSteps zal, als de klant hierom vraagt, instellingen veranderen en/of problemen van de klant oplossen maar de klant is zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade.

3. Annuleringen

3.1 De klant heeft het recht om de opdracht kosteloos te annuleren. Dit dient wel minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren.

3.2 Bij annulering binnen 24 uur heeft SimpleSteps het recht om alsnog de voorrijkosten door te berekenen aan de klant. De klant zal deze kosten moeten voldoen door het over te maken naar het rekeningnummer van SimpleSteps.

4. Tarieven

4.1 Alle vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

4.2 SimpleSteps heeft het recht de tarieven te wijzigen. De huidige tarieven zijn te vinden op https://simple-steps.nl of zijn op te vragen via +31641849654.

4.3 De prijs van de opdracht wordt berekend per kwartier met een minimale afname van één uur zoals vermeld op de website.

4.4 De voorrijkosten bedraagt 5 euro per afspraak als de afstand maximaal 10 km bedraagd. Dit wordt berekend vanaf het volgende adres: Garderenseweg 122a, 3881GN te Putten.

4.5 Als de afstand meer dan 10 km bedraagd rekent SimpleSteps 0,45 euro per kilometer bovenop de standaard 5 euro voorrijkosten.

5. Betalingen

5.1 De betaling van de opdracht dient direct te worden voldaan na afloop van de opdracht.

5.2. De klant kan de betaling voldoen doormiddel van pinnen of het contant betalen van de opdracht.